Jungle Balloons Addition

AYN Games4.36,019 Oy
Prevucite i ispustite broj na jednakom izrazu. Nabavite 100 bodova za ispravan pad i 50 za pogrešan pad. Za postizanje nivoa morate da dobijete 500 bodova.

Kako igrati

Koristite dodir ili miš za prevlačenje i ispuštanje balona.