Klasik Spider Solitaire

AYN Games4.36,019 Oy

Poređajte sve karte od K do A. Podeljene su vam deset kolona vi trebate da složite četri špila karata da bi ste ih uklonili sa table.