Squamp

AYN Games4.36,019 Oy
Takmičite se sa svojim prijateljima u ovoj neverovatnoj igri skakanja i dokažite da ste KOZA!

Kako igrati

  • Igrač 1: ↑←↓→
  • Igrač 2: WASD