Truck Driver Cargo

AYN Games4.36,019 Oy
Morate voziti pažljivo i sigurno i teški teret dostavljati na odredište. Morate voziti pažljivo jer je put vrlo opasan. Vozit ćete se opasnom planinom i toliko je oštrih zavoja da morate da kontrolišete brzinu i da budete spremni da pritisnete kočnicu bilo kada, kako ne bi došlo do nesreće. Iskoristite svoje iskustvo vožnje teškim kamionima.

Kako igrati

Koristite WASD ili tastere sa strelicama da vozite teretni kamion.