Vex 4

AYN Games4.36,019 Oy
VEKS 4 podiže Vek na sledeći nivo! Ova brza igra stickman stavlja vaše veštine na test. Trčite, skačite, klizite, plivajte i izbegavajte prepreke, VEKS 4 ima sve. Završite 9 radnji, 9 teških modova, Vekation i Challenge Room! Stigni do kraja nivoa što pre je moguće.

Kako igrati

Krećite se pomoću WASD-a ili pomoću tastera sa strelicama.R da biste ponovo pokrenuli nivo.