Connect 2

AYN Games4.36,019 Oy
  1. Logička igra u kojoj moraš povezivati iste likove te ih tako uništavati. Cilj igre je uništiti sve likove na ekranu. Likove možeš spajati samo preko praznog prostora tako da se linija koja ih spaja ne krivi više od dva puta.
  2. Povežite 2 ista između predmeta sa putanjom koja ne prelazi dva ugla od 90 stepeni. Očistite ploču tako što ćete ukloniti sve parove identičnih stavki. Pazite, na nekim nivoima pločice predmeta mogu da lebde (dole, gore, levo, desno, u centar ili podeljene). U ovoj igrici postoji 27 izazovnih nivoa. Završite nivo pre isteka vremena da biste dobili dodatni bonus.

Kako igrati

  • Koristite miša da kliknete na iste pločice da ih obrišete.