Dark Rider

AYN Games4.36,019 Oy
Stunt ovisnik? Dark Rider je tada savršena igrica za vas. Ispunite sve nivoe bez pada i testirajte svoje veštine. Karakteristike:
  1. Dva različita igranja za poteškoće
  2. 42 nivoa za svaki režim poteškoće
  3. Sistem ocenjivanja sa visokim rezultatom za svaki nivo

Kako igrati

  • WASD za kretanje
  • R za ponovno pokretanje
  • C za povratak na poslednju kontrolnu tačku