Park Master

AYN Games4.36,019 Oy
Zaustavite mali automobil na navedenoj lokaciji. Pratite rutu automobila i pazite da ne udarite u prepreke ili ne poletite s puta.

Kako igrati

Miš ili dodirnite da biste igrali.