Two Cars

AYN Games4.36,019 Oy

Izbegavaj sve kvadrate na putu i prikupi sve krugove. Kontrolišite dva automobila istovremeno. Sakupite sve krugove, ali izbegavajte kvadrate. Pravila Tvo Cars su jednostavna, ali igra je teška. Koliko daleko možete voziti?