Politika Privatnosti

Politika privatnosti (u daljem tekstu: Politika) prikazuje obaveze i praksu Sajta prema ličnim podacima koje Sajt može da prikupi kada korisnik posećuje Sajt ili koristi njegove servise.

Podaci prikupljeni od strane Sajta

Sajt prikuplja samo podatke koji su bitni za rad i namenu Sajta, a to je da omogući korisnicima da postave igrice koji će biti publikovane na sajtu. Ovi podaci omogućavaju Sajtu da pruži prilagođeno i efikasno iskustvo. Podaci se ne koriste na način koji nije u skladu sa ovim ciljem. Sajt prikuplja sledeće vrste podataka od korisnika Sajta:

  1. Podaci koje ostavlja korisnik
    Sajt prikuplja i skladišti sve podatke koje korisnik unese na Sajt ili omogući na bilo koji drugi način. Korisnik može izabrati da uskrati određene podatke, ali onda neće biti u mogućnosti da koristi sve delove Sajta i servisa.Registracija: Da bi koristio servise Sajta, kao što je postavljanje sadržaja i komentarisanje, korisnik mora izvršiti registraciju. Kao deo registracije, Sajt zahteva određene lične podatke (vaše ime ili prezime, imejl adresu).Korisnički profil: Van osnovnih podataka koje korisnik pruža prilikom registracije, omogućeno je da se postave dodatni podac o korisniku, kao što je biografija, avatar, pol…
  2. Automatski podaci
    Sajt prikuplja i skladišti određeni tip podataka kada god korisnik interaguje sa Sajtom. Sajt i njegovi autorizovani servisi automatski prikupljaju i čuvaju na logovima servera određene podatke o saobraćaju od pretraživača, uključujući IP adrese, podatke o kolačićima Sajta i podatke o stranicama koje korisnik posećuje, takođe, koji pretraživač i operativni sistem korisnik upotrebaljava. Ovi podaci se koriste radi lakšeg rešavanja problema na serverima, analize trendova i administracije Sajta.

Komunikacija putem imejla

Sajt poštuje privatnost korisnika i nikada neće ustupiti imejl adresu trećem licu, bez eksplicitne dozvole korisnika, kao što je detaljno objašnjeno u delu Politike o deljenju podataka. Sajt može slati imejlove obaveštenja u vezi sa Sajtom i promenama na Sajtu.

Kolačići

Kolačići su alfanumerički identifikatori koji se prenose na hard disk korisnikovog računara preko pretraživača da omoguće sistemima Sajta da prepoznaju pretraživač. Oni takođe pružaju podatke kako i kada su stranice Sajta posećene i od kolikog broja korisnika. Kolačići Sajta ne prikupljaju lične podatke i Sajt ne kombinuje podatke sakupljene kroz kolačiće sa ostalim podacima, da bi saznao ko je korisnik ili njegovu imejl adresu i sl.

Neki od partnera Sajta, kao što su oglašivači, mogu da koriste kolačiće na Sajtu. Sajt nema pristup ili kontrolu nad ovim kolačićima.

Deljenje korisnikovih podataka

Sajt garantuje da ne iznajmljuje niti prodaje korisnikove lične podatke bilo kome i da deli korisnikove lične podatke samo na način opisan u daljem tekstu.

Administratori Sajta: Administratori Sajta mogu imati pristup podacima korisnika u slučaju potrebe za normalno funkcionisanje Sajta i njegovih servisa.

Poslovne transakcije: Može doći do prodaje dela ili celog Sajta. U ovim vrstama transakcija, podaci o korisnicima su deo koji se prenosi.

Zaštita Sajta i ostalih: Sajt može dati lične podatke korisnika, kada veruje, u dobroj nameri, da je to neophodno da bi se zadovoljio zakon, da se nametnu ili primene Uslovi korišćenja i ostala politika Sajta ili da se zaštite prava, vlasništvo ili sigurnost Sajta, korisnika ili ostalih. Ovo uključuje i razmenu podataka sa drugim kompanijama i organizacijama radi zaštite od prevara.

Oglašivači: Oglašivači mogu da prate aktivnosti korisnika Sajta, radi prilagođenog prikaza reklamnog sadržaja.

Sa vašim pristankom: Osim u gore navedenim slučajevima, Sajt će kontaktirati korisnika ukoliko se njegovi lični podaci dele sa trećim licima ili koriste za svrhu koja nije u skladu sa namenom u kojoj su prvobitno prikupljeni.

Sigurnost čuvanja podataka

Svaki korisnički nalog je zaštićen lozinkom zbog privatnosti i sigurnosti korisnika. Sajt ni u kom slučaju neće čuvati lozinke korisnika u tekstualnom izvornom obliku.

Podatci koje prikuplja Google Analytics

  • Funkcije Google Analztike su primenjene na osnovu multimedijalnog oglašavanja (npr. ponovno oglašavanje, izveštaaje o prikazima na Google mreži multimedijalnog oglašvanja, integracija menadžera DubleClick kampanje ili izveštavanje Google analztike o demografskim kategorijama i interesovanjima)
  • Možete onemogućiti Google Analitiku za multimedijalno oglašvanje i prilagoditi oglase na Google mreži multimedijalnog oglašavanje koršćenjem  podešavanja oglasa na Vašem nalogu.
  • Sajt podatke prikpljene na Google Analitici koristi isključivo u statističke svrhe.
  • Ukoliko ne želite da se podaci o vama prikupljanju preporučujemo vam da Koristite Firefox pregledač  instalirate dodatak koji će onemogućiti analitiku.

Takođe možete trajno zabraniti praćenje vaših poseta na svim sajtovima tako što ćete u vaš fajl

c:\windows\system32\drivers\etc\hosts (za Windows)

/etc/hosts (za linux)

Upisati sledeće:

# Moji filteri
127.0.0.1 www.google-analytics.com
127.0.0.1 google-analytics.com
127.0.0.1 ssl.google-analytics.com
127.0.0.1 stats.g.doubleclick.net

Promene politike privatnosti

Politika je podložna izmenama i dopunama u bilo kom trenutku, bez prethodne najave. Obaveštenjem istaknutom na Sajtu korisnici će biti upozoreni o bitnijim i značajnijim izmenama i dopunama Politike. Korišćenje podataka se vrši pod ovom Politikom i to od trenutka kada se podatak prikupi. Aktuelna verzija se uvek može naći na https://www.igriceigre.net/politika-privatnosti/.